کل بازدیدکنندگان : 69995
   ساعت :


جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین

 

نام كاربري:

كلمه عبور:

  

درباره ما


به نام خدا

«بهبود کیفیت موجب رشد و بهره وری روز افزون است»

 

آزمایشگاه دکتر سبحانی به عنوان یکی از اعضای فعال جامعه پزشکی کشور در سال 1378 فعالیت خود را
 در زمینه ی انجام انواع آزمایشات تشخیص طبی و پاتولوژی آغاز نموده و بهبود مستمر اثر بخشی سیستم
مدیریت کیفیت و همچنین تامین رضایت مراجعه کنندگان را از مهمترین اهداف خود می داند و محورهای
ذیل را سرلوحه ی عملکرد خود قرار داده است.
1.      توجه به خواسته ها و نیازهای ارباب رجوع به منظور خدمت رسانی مطلوب در چارچوب الزامات قانونی و مقررات ملی و فنی آزمایشگاه های تشخیص طبی.
 
2.      تلاش مستمر در زمینه ی افزایش ارايه کیفیت خدمات آزمایشگاه .
 
3.      توجه به منزلت نیروی انسانی از طریق اشاعه فرهنگ مشارکت و روحیه همدلی کارکنان جهت نیل به اهداف آزمایشگاه .
4.توسعه ی زیرساختهای آزمایشگاه به منظور افزایش خدمات کمی و کیفی آزمایشگاه .