کل بازدیدکنندگان : 69659
   ساعت :


جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین

 

نام كاربري:

كلمه عبور:

  

آزمایش برای تشخیص وجود اکسیور

 

 

دستورالعمل انجام آزمایش برای تشخیص وجود اکسیور ( کرمک )

 

این کرم کوچک ( حدود1.5  سانتی متر ) در روده بزرگ انسان بخصوص در کودکان زندگی می کند  . کرم ماده اکثرا در شب اطراف مقعد تخم گذاری می کند کـه با این کار احساس خارش شدید بـه کودک دست می دهد و بدین وسیله تخم های کرم به دست  زیر ناخن و بـدنبال آن به دهان منتقل می شود . سرایت و انتقال انگل به افراد  دیگر بیشتر از طریق دست ، اشیا ، گرد وغبار انجام می گردد .    

اسـکاچ تسـت                                                                                                                                                              طرف چسب دار  چسب نواری اسکاچ را هنگام خواب به مقعد کودک بچسبانید و صبح قبل از برخاستن از رختخواب آن را برداشته و از طرف چسب دار آن را بر روی لام شیشه ای که  از  آزمـایشگاه دریافت داشته اید  بچسبانید و بعـد از آن نیز یک چسب دیگر بهمین ترتیب اطراف چین های مقعد چسبانده و فشار دهید و از طرف چسب دار آن را بر روی لام شیشه ای بچسبانید. برای جلوگیری از آلودگی بـرای این عمل از  دستکش استفاده کنید ( نحوه تهیه لام در آزمایشگاه آموزش داده می شود )  

مهمترین اصل برای جلوگیری از آلودگی رعایت بهداشت فردی است . سبزی و میوه قبل از مصرف کاملا شسته و ضدعفونی شوند .  هر بار قبل از صرف غذا و بعد از اجابت مزاج دستها خوب شسته شوند .

همواره: ناخن ها کوتاه نگاه داشته شود .                                                                                                                                   اطراف مقعد مرتب شسته شود .        

لباس های زیر را زود به زود عوض نمائید.                                                            

 لباس ها ، ملحفه ها زود به زود  بخصوص شسته و خشک نمائید ( با استفاده از خشک کن  ماشین ، آفتاب مستقیم واتو )